Identifiering av möjliga aktiviteter i, samt utveckling av koncept för interiören i autonoma bilar

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2016
Författare
Crona, Anna
Klasson, Julia
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Annan teknik, Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande), Produktion, Other Engineering and Technologies, Innovation & Entrepreneurship, Production
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material