Identifiering av möjliga aktiviteter i, samt utveckling av koncept för interiören i autonoma bilar

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Design och produktutveckling 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2016
Författare
Crona, Anna
Klasson, Julia
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Annan teknik , Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Produktion , Other Engineering and Technologies , Innovation & Entrepreneurship , Production
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index