Bro över Severn

Typ
Program
Publicerad
1970
Författare
Modellbyggare
Johnels, Lars
Ljungman, Olof
Palmkvist, Gunnar
Molin, Lennart
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola // Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Bron över Severnviken invid Bristol, projekterad och byggd 1946-66, skiljer sig från tidigare hängBroargenom det sätt på vilket konstruktionen står emot vindpåverkan. I stället för att förstyva vägbanan med balkar, har själva vägbanan utformats som en strömlinjeformad lådsektion av plåt. Lådan är styv i sig och vinden passerar utan att nämnvärt påverka konstruktionen. Vindstabiliteten blir fullständig genom att hängstagen inte är vertikala utan vinklade. Vägbaneelementen, som var vattentäta, flottades ut i floden, för att hissas upp och monteras. Den lätta konstruktionen, som i sin tur medgav lättare torn och kablar, reducerade kostnaderna med 20 %. Huvudspannets längd är 990 m. Konstruktör var Gilbert Roberts.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Roberts, Gilbert
Geografisk plats
Bristol, Storbritannien
Byggnad (typ)
Bro
Byggår
1966
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index
1970-19
Samling