Framtagande av energiförbrukning med hjälp av BI

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2020
Författare
Shakir, Rebar
Yihia Soudi, Mohammed
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Världen blir allt mer digital för varje dag och byggbranschen är inte ett undantag. Under de senaste åren har digitaliseringen inom byggsektorn blivit allt mer tydlig. Digitaliseringen inom byggsektorn har bland annat frambringat BIM, det vill säga ”Building information modelling”. Vilket bland annat är till för att ge användaren en digital representation av en byggnad. Tillsammans med de olika BIM-programmen som är tillgängliga på marknaden tas det ett kliv mot den oundvikliga framtiden. Många BIM-program har implementerats i branschen och därmed har projekteringsprocessen underlättats. Genom detta arbete får läsaren en bättre förståelse av vad energiförbrukning inom byggsektorn innebär och vilken roll BIM potentiellt har i detta. Examensarbetet görs på initiativ av Derome Hus AB (division - Varbergshus), som i dagsläget tar fram energiförbrukningen för sina hus genom att skicka vidare sin modell till A-hus där de använder beräkningsprogrammet TMFEnergi. Varbergshus vill helst undvika detta steg genom att erhålla energiförbrukningen för deras hus med hjälp av att endast använda sig av BIMprogrammet ArchiCad, som de dessutom projekterar och modellerar i. Uppdraget blev att ta fram energiförbrukningen med stöd av ArchiCad och sedan jämföra resultatet med det verkliga energiresultatet framtaget genom TMF-Energi. Denna undersökning genomfördes med hjälp av ett verkligt projekt som tillhandahölls av Varbergshus. Projektet med namnet Villa Skäret är ett litet envåningshus med en boyta på ungefär 129 m2. I ArchiCad användes energisimuleringsverktyget Energy Evaluation för framtagandet av husets energiförbrukning. I rapporten förklaras/visas de stegen som genomfördes för att erhålla energiförbrukningen, vilket ger läsaren en bättre uppfattning om hur undersökningen i ArchiCad gick till väga. Energiverktyget i ArchiCad gav ett simulerat energiresultat på 9 075 kWh/år, där det verkliga resultatet låg på 7 622 kWh/år. Vilket är en skillnad på cirka 1 453 kWh/år. Skillnaden mellan de två olika resultaten är tydlig. Men även om skillnaden mellan resultaten skulle vara mindre hade det inte gått att förlita sig på det simulerade resultatet från ArchiCad. Då det finns en del felkällor som måste beaktas, såsom brist på indata jämfört med TMF-Energi och antaganden som har gjorts då det inte funnits tillräckligt med information om huset. Dessutom måste trovärdigheten av det simulerade resultatet kontrolleras. Detta kan göras genom att utföra flera jämförelser mellan ArchiCads och andra projekts energiresultat.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Energiförbrukning , BIM , BEM , TMF-Energi , ArchiCad , Energy Evaluaiton , energideklaration , projekteringsprocess
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index