Flödessimulering och SWOT-Analys för framtagning av transportsystem

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Economics and manufacturing technology (180 hp)
Publicerad
2015
Författare
Minges, Jonas
Johansson, Robin
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Produktion , Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Annan teknik , Production , Innovation & Entrepreneurship , Other Engineering and Technologies
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index