Tunnvalv, principmodell

Typ
Program
Publicerad
1953
Författare
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Tunnvalv är en tunnelliknande valvtyp, vars grundform är en halv cylinder. Det är en enkel stenbyggnadsteknik, som lämpar sig för långa men relativt smala rum. Valven muras med hjälp av en halvcirkelformad träställning. Se också modellerna 47, 260, 272 och 282.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index
1953-01