Järnvägsbro

Typ
Program
Publicerad
1964
Författare
Modellbyggare
Eklund, Barbro
Esselius, Lars
Walldén, Bo
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
När brobanan måste ligga lågt mellan låglänta stränder, hängs den ofta i stänger under en båge. Belgiern A. Vierendeel utvecklade kring sekelskiftet ett system för upphängningen, där båge, brobana och stänger tillsammans bildade en balk, sammansatt av nitade plåtskivor. Hörnen förstyvades och konstruktionen blir mycket styv och har använts i järnvägsBroar där kravet på styvhet är stor. Modellen visar en bro av Vierendeeltyp, byggd 1948, 9 m bred och 90 m lång. Se även modell 204.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Vierendeel
Geografisk plats
Herentals, Frankrike
Herentals, France
Byggnad (typ)
Byggår
1948
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index
1964-27
Samling