Korjakiskt tält, jaranga

Typ
Program
Publicerad
1962
Författare
Modellbyggare
Ehrning, Birgitta
Lindström, Rolf
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Modellen visar ett flerfamiljstält, som används av de renskötande korjakerna på den sibiriska tundran. Tältstommen består av en tripod omgiven av en väggring av sammanbundna träkäppar. Från varje knutpunkt reses en takkäpp mot toppen. Taket stöds av T-formade stöttor. Täckningen av renskinn surras fast och hålls mot marken av stenar. Stommen är elastisk och står emot hård storm.Centralt i tältet finns eldstaden och runt väggarna familjernas sovtält. Flera tält byggs ibland samman. Jämför med jurtan, modell 8.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Östra Sibirien
Eastern Siberia
Byggnad (typ)
Bostad
Byggår
Modelltyp
Byggnad
Skala
Teknik / material
Övrigt, naturmaterial
Index
1962-03