Utveckling av avfyringshus för drönare

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2015
Författare
Delfin, Ola
Nathorst-Westfelt, Axel
Riedel, Lukas
Svalander, Filip
Waller, Thure
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Produktion, Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande), Maskinteknik, Production, Innovation & Entrepreneurship, Mechanical Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material