Evaluation and selection of steel vendors in China - A case study at protrade steel, the Netherlands

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2008
Författare
Abbas Khan, Muhammad
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Industriell teknik och ekonomi , Industrial engineering and economy
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index