Risker vid handhavandet av pyroteknisk utrustning i livflotte

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2021
Författare
Hellstrand, Mathias
Olsson, Moa
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
LSA-koden som nyttjas inom handelssjöfarten reglerar vilken säkerhetsutrustning som ska finnas ombord på kommersiella fartyg. Beroende på vilka farvatten fartygen trafikerar och typen av fartyg kommer kraven på säkerhetsutrustningen vara olika. I LSA-koden regleras handbloss och fallskärmsbloss som undersökts med fältexperiment i följande rapport. Fältexperimenten har utförts ute på Öckerö Maretime Center. Efter samtal med en tillverkare av pyroteknisk nödutrustning framkom det att produkterna inte testas i den miljö där det nyttjas, utan i en statisk omgivning utan påverkan av yttre faktorer. Detta gjorde studien relevant då det till skribenternas vetskap inte genomförts tidigare. Genom fältexperiment har nedkylning som yttre faktor testats för att undersöka om handhavandet av handbloss kan påverkas samt om det finns bristande kunskap i den träning som sjömän genomgår. Fortsättningsvis har informationssammanställning av sekundärdata genomförts för att undersöka om det finns några alternativ till den pyroteknik som är SOLAS-godkända och används inom handelsflottan. Den utrustning som skribenterna anser kan vara ett framtida komplement eller alternativ till den pyrotekniken är LED-ljus. LED-ljusen har ej testats med fältexperiment i denna studie. Resultat från fältexperimenten visade på att det fanns en risk med att använda handbloss i livflotten men att den inte är tillräckligt stor för att ändra utbildningen eller det instruktioner som kommer från tillverkarna. Fältexperimentet visade även att påverkan från nedkylning inte medförde en risk.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Pyroteknik , Handbloss , Fallskärmsbloss , SOLAS , LSA-koden , STCW , LED-ljus , Hypotermi , Sjösjuka , Ikaros
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index