Girders with Trapezoidally Corrugated Webs under Patch Loading

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2011
Författare
Nikolaus, Ljungström
Karlberg, Olof
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Building Futures , Samhällsbyggnadsteknik , Building Futures , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index