Fortbildningskursen Medical care - För- och nackdelar med simulerade patientfall på lärocentrum jämfört med sjukvårdspraktik

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2021
Författare
Bohlin, Mattias
Thorell, Theodor
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
I den svenska sjökaptensutbildningen ingår grundutbildningen Medical care. Under grundutbildningen är det ett krav från Transportstyrelsen att sjukvårdspraktik ingår. Under vår sjukvårdspraktik upptäckte vi att den kliniska utbildningen varierade mycket mellan studenterna. Det fick oss att fundera över hur man säkerställer att kurskraven uppfylls. I fortbildningskursen Medical care (refresher) är det möjligt att ersätta sjukvårdspraktiken med simulerade patientfall på lärocentrum. Syftet med detta arbete var att undersöka för- och nackdelar mellan simulerade patientfall på lärocentrum och sjukvårdspraktik i fortbildningskursen Medical care. Utöver detta så var frågeställningen att ta reda på hur viktig debriefing är för kursdeltagarna samt hur den skiljer sig mellan sjukvårdspraktik och simulerade patientfall. Som metod valdes att mejla ut en enkät ut till kursdeltagare på fortbildningskursen Medical care som hålls av Chalmers. Resultatet visade att det skiljer sig mycket mellan respondenternas erfarenheter under sjukvårdspraktiken. Debriefing hålls sällan och möjligheten att utöva praktiska moment varierar. Alla respondenter föredrog simulerade patientfall på lärocentrum eftersom de kändes mer relevanta, de fick öva fler praktiska moment och fick en grundlig debriefing. Sjukvårdspraktiken ansågs dock vara en nyttig erfarenhet då man får öva skarpt och se hur vårdpersonal arbetar ihop. Att sjukvårdspraktiken skiljer sig mellan kursdeltagarna och tillfällena är nu känt. Det som påverkar är troligtvis vilken handledare man blir tilldelad.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Sjukvård , Medical Care , Fortbildningskurs Medical Care , Simulerade patientfall , Debriefing
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index