Vilka faktorer gör att en offentlig plats uppfattas som trygg, tillgänglig och attraktiv

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2020
Författare
Carlsson, Alicia
Hammarqvist, Karin
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Stora infrastrukturprojekt växer fram runt om i världen och i Sverige vilket skapar överblivna platser av en ny karaktär, exempelvis under brofästen eller viadukter. Undangömda, hårda, kalla platser riskerar att bli tillhåll för kriminalitet och vandalism om inte åtgärder utförs. Samtidigt ger dessa platsers unika egenskaper möjlighet för att skapa spännande och attraktiva destinationer om de utformas på ett bra sätt. Vasakronan och Göteborgs Stad har uppmärksammat ett sådant område under den nya Hisingsbron i Göteborg som är färdigställd år 2021. Platsen är lokaliserad i området Lilla Bommen och kommer att vara placerad mitt i en växande och inom en snar framtid nyetablerad stadsdel. I uppdrag för Vasakronan redogör denna rapport hur platsen under Hisingsbron ska utvecklas för att platsens ska uppfattas som trygg, tillgänglig och attraktiv. Rapporten utgörs av en litteraturstudie över tidigare forskning inom trygghet, tillgänglighet och attraktivitet i stadsmiljö, en digital enkätundersökning besvarad av folk som vistas i Göteborg samt en intervjustudie med experter inom områden som till exempel fastighetsutveckling, trygghet, attraktivitet och stadsplanering. Detta genererar ett teoribaserat konceptförslag där utformning för platsen under bron föreslås för att uppfylla en trygg, tillgänglig och attraktiv plats. Konceptförslaget analyseras kring hur området Lilla Bommen och platsen kommer att utvecklas över tid och genomförbarheten av de åtgärder som föreslagits. Rapporten avslutas med diskussion och slutsatser. Resultatet visar på att det finns viktiga grundpelare i teorin som är återkommande i utvecklingen av en trygg, tillgänglig och attraktiv plats. En förutsättning för att uppnå målen är att platsen är befolkad och att människorna vill vistas på platsen. Detta kan uppnås genom belysning, ljuskonst, eliminera barriärer att nå platsen, konst, grönska och upplevelser. Varje plats är unik med olika förutsättningar, vilket kräver en unik analys och utformning för att gynna varje plats.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Trygghet, Tillgänglighet, Attraktivitet, Fastighetsutveckling, Offentlig plats, Koncept
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index