Hur implementeras och uppfattas genusperspektiv på läkarutbildningen?

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Program
Publicerad
2020
Författare
Karlsson, Ella
Rydén, Malin
Wänell, Tilda
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
En förutsättning för ett välfungerande samhälle är god vård för alla på lika villkor. Rapporter visar att både kvinnor och män riskerar att få felaktigt given vård på grund av genusbias. Studiens syfte är att undersöka lärares och studenters inställning till genus och genusmedicin, samt analysera hur en eventuell undervisning sker i ämnet. Studenter och lärare på Sahlgrenska akademin intervjuades, och deras svar analyserades med hjälp av relevant litteratur. Resultaten visar på en spridning av definitionen av genus, samt en sammanblandning av begrepp kopplade till ämnet. Sahlgrenska akademin har valt att integrera genusundervisning i befintliga kurser och studenter beskriver undervisningen som upprepande. Studenter saknar upplevd betydelse för genusmedicin i sin framtida yrkesroll och ämnets relevans bör presenteras tydligare i undervisningen.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
genus , genusmedicin , genusbias , läkarutbildningen , läkarprogrammet
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index