Digitalisering - vägen mot effektiv byggproduktion - En studie genomförd i samarbete med BetonmastHaehre Göteborg AB

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2018
Författare
Saami, Edis
Utković, Oscar Holmqvist
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
De senaste decennierna har teknologin utvecklats oerhört mycket, däremot har byggbranschen inte hängt med den utvecklingen. I dagsläget finns det många moderna verktyg och metoder som har förbättrat andra branscher så som t.ex. bilindustrin. Dessa verktyg och metoder har visat sig mycket användbara i byggbranschen men väldigt få företag tar nytta av dem. I studien undersöker författarna hur digitaliserat byggföretaget BetonmastHaehre Göteborg AB och byggbranschen är idag och hur nya arbetssätt kan påverka företaget, både positivt och negativt. Studien är utförd i samarbete med BetonmastHaehre och lösningar och rekommendationer som presenteras under slutsatser är därför anpassade endast till företaget. Studiens frågeställningar besvaras med hjälp av en litteraturstudie samt enkätundersökning och intervjuer med anställda på BetonmastHaehre Göteborg AB. I slutsatsen presenterar författarna sina egna åsikter, med stöd av litteratur och resultaten från undersökningarna, hur BetonmastHaehre kan förbättra sin organisation med hjälp av digitalisering.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index