The product decision process and the product management function: Analysis, improvement opportunities and perspectives at Ericsson Multimedia

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2009
Författare
Dihmes, Nicola
Heine, Guido
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Industriell teknik och ekonomi , Industrial engineering and economy
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index