Introducing lean in motor carrier firms through continuous improvements

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2010
Författare
Allenström, Erik
Linger, Malin
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Industriell teknik och ekonomi , Industrial engineering and economy
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index