Combined onboard charger and DC-DC converter design in a plug-in hybrid vehicle

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Electric power engineering (MPEPO), MSc
Publicerad
2018
Författare
Tong, Jiaao
Xue, Mingzhi
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Elektroteknik och elektronik , Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index