Byggbranschens miljöinitiativ för att uppnå negativa utsläpp 2045 i Sverige

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Samhällsbyggnadsteknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2023
Författare
Vansvik, Erik
Husein, Hadi
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Byggsektorn, som står för en betydande del av Sveriges utsläpp av växthusgaser, har aktivt genomfört åtgärder för att minska sitt koldioxidavtryck. Att uppnå negativa utsläpp utgör dock en stor utmaning som kräver innovativa lösningar och samarbete mellan aktörer inom branschen. Syftet med denna studie är att undersöka och analysera de förändringar som Sveriges byggsektor kommer att möta när det gäller att minska koldioxidutsläpp och uppnå negativa utsläpp fram till år 2045. Studien undersöker perspektiven från olika företag som verkar inom branschen genom intervjuer för att få insikt i deras roller, utmaningar och potentiella lösningar. Studien inleds med en litteraturstudie som omfattar mål, lagar, riktlinjer och certifieringar som för närvarande finns inom byggbranschen. Dessutom har tidigare forskning inom ämnet granskats. Därefter genomfördes intervjuer med relevanta företag inom branschen. Resultaten från intervjuerna presenterar de hinder som står i vägen för byggindustrins omvandling. Intervjuerna resulterade också i lösningar för att minska koldioxidutsläpp och uppnå negativa utsläpp fram till år 2045. I samband med detta beskrivs även hur företagen hanterar branschens utsläpp av växthusgaser och hur branschens framtida utveckling förutses. Slutligen presenterar studien de utmaningar och lösningar som finns för att uppnå hållbart byggande och uppnå negativa utsläpp i Sverige. Begränsad tillgång och höga kostnader för hållbara material, tillsammans med branschens ekonomiska begränsningar och minskade vinstmarginaler, hindrar tillämpningen av hållbara metoder. Studien betonar behovet av samarbetsinsatser och innovativa lösningar för att övervinna hinder och driva positiv förändring i branschen.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
hållbar utveckling, utsläpp, byggbranschen, negativa utsläpp, växthusgaser.
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index