Digitalisering i vården - En studie av faktorer för användande av digital teknik i vården från vårdpersonalens perspektiv

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Industriell ekonomi 300 hp (civilingenjör)
Publicerad
2018
Författare
Ahlsell, Levin Bareis
Eriksson, Nellie
Eriksson, Rikard
Sörby, Hampus
Wendelin, Filip
Östberg, Alice
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Industriell teknik och ekonomi , Innovation & Entrepreneurship , Industrial engineering and economy
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index