Visualisering av systemintegrationers driftstatus över tid

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Datateknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2016
Författare
Uhr, Johannes
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
e-man AB är ett företag med huvudkontor i Örebro som specialiserar sig inom integration av IT-system. Företaget har ett serviceavtal mot sina kunder där de utlovar en viss aktiv drifttid för varje integration. Ett verktyg saknas för att visualisera om dessa avtal upprätthålls. Syftet med projektet var att ta fram en lösning som sammanställer och visualiserar integrationers drifttid. Arbetet har utförts på e-mans huvudkontor i Örebro med stöd från anställda på företaget. Resultatet blev en webbapplikation som uppfyller projektets syfte. Rapporten beskriver hur denna lösning togs fram. Från utbyggnad av ett äldre system, till utnyttjandet av molntjänster och slutligen utvecklandet av en webbapplikation som visualiserar integrationers driftstatus över tid.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Informations- och kommunikationsteknik , Data- och informationsvetenskap , Information & Communication Technology , Computer and Information Science
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index