Energioptimering av flerbostadshus i västra Eriksberg. Hållbart byggande i ett livscykelperspektiv

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2005
Författare
Andersson, Marco
Nilsson, Peter
Våtz, Jonas
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index