Efficiency of customer support center, the human aspects

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2009
Författare
Belfquih, Chayma
Siva, Vanajah
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Industriell teknik och ekonomi , Industrial engineering and economy
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index