Stakhjaelm

Typ
Program
Publicerad
1962
Författare
Modellbyggare
Alfredsson, Björn
Schulz, Solveig
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Modellen visar en stakhjaelm (hölada utan väggar), ritad av arkitakten och timmermannen H.C.Glahn 1908. Tekniken för lätta träkonstruktioner utvecklades under 1800-talet utifrån stålbyggnadstekniken. Trä var billigt och lättarbetat. Sammanfogningarna måste ske med bultar, då virkesdimensionerna är klena och för att undvika sprickor vid bulten, använde Glahn ett hjälpstycke i form av en träpropp. Stakhjaelmen är konstruerad för att täcka en så stor volym som möjligt och med papptäckt tak kunde takvinkeln göras så liten som möjligt. Det stora taksprånget skyddar konstruktionen.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
HCGlahn
Geografisk plats
Svanholm, Danmark
Svanholm, Danmark
Byggnad (typ)
Byggår
1908
Modelltyp
Detalj
Skala
Teknik / material
Trä
Index
1962-25
Samling