Development of Three-Dimensional Hydrodynamic and Water Quality Model of Göta Älv River

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2012
Författare
Mokhlesi, Saeed
Öhrman, Andreas
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Grundläggande vetenskaper , Vattenteknik , Hållbar utveckling , Building Futures , Basic Sciences , Water Engineering , Sustainable Development , Building Futures
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index