Ainohus

Typ
Program
Publicerad
1962
Författare
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
"Aino är ett jägar- och fiskarfolk, som bor på den japanska ön Hokkaido och Kurillerna. Aino bor i hyddor som byggs av en ställning av grova pålar, som klads med flera lager flätade vassmattor. Taket byggs färdigt för sig och sätts sedan upp på ramen, som bildas av väggarnas överliggare. Taket är byggt av två tripoder, som bär ryggåsen. Mot den lutar ribbor och taket täcks med "takpannor" av vassjok, som lagts om käppar.Entrén finns i kortsidan mot söder, fönster mot norr och väster. Elden brinner mitt i hyddan, oavbrutet sedan den dag huset stod färdigt. Vassmattor hängs upp inomhus som rumsdelare. Föräldrarna sover mot norr, barnen mot söder och det nordöstra hörnet är reserverat för gäster."
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Hokkaido, Japan
Hokkaido, Japan
Byggnad (typ)
Bostad
Byggår
Modelltyp
Byggnad
Skala
Teknik / material
Trä & naturmaterial
Index
1962-04