Hållbar avloppsvattenrening: Analys av data från Ryaverket i Göteborg

dc.contributor.authorAxeen, Sofie
dc.contributor.authorJohansson, Lisa
dc.contributor.authorLjungström, Måns
dc.contributor.authorStafström, Ylva
dc.contributor.authorSvensson, Linnea
dc.contributor.authorTäuber, Johanna
dc.contributor.departmentChalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik (ACE)sv
dc.contributor.examinerModin, Oskar
dc.contributor.supervisorNeth, Maria
dc.date.accessioned2021-06-08T08:28:40Z
dc.date.available2021-06-08T08:28:40Z
dc.date.issued2021sv
dc.date.submitted2020
dc.description.abstractAvloppsvatten från Ale, Göteborg, Härryda, Kungälv, Lerum, Mölndal och Partille renas på avloppsreningsverket Ryaverket, som drivs av Gryaab AB. På reningsverket renas avloppsvattnet från kväve, fosfor, organiska ämnen och suspenderade partiklar. Syftet med denna studie var att undersöka data från år 2019 och 2020 för reningsprocessen på Ryaverket. Erhållen data har analyserats för att identifiera avvikelser från förväntad variation. Utöver det har datan analyserats genom att flödes- och massbalanser för respektive reningssteg ställts upp. Dessa har studerats för att se om inkommande flöden och föroreningsmängder stämmer överens med det som uppmätts ut från processen. Utifrån datan har även hastigheter och kvoter för olika processteg beräknats och jämförts med teoretiskt angivna samband. Dataanalysen syftade även till att se om möjlig optimering av reningssteg kunde identifieras. Erhållen data analyserades genom att variationerna av uppmätta halter och flöden studerades i grafer. För att studera om flödesbalanser för respektive reningssteg gick ihop summerades utgående och inkommande flöden och jämfördes med varandra. För att analysera massbalanser summerades inkommande massflöde av olika ämnen för respektive reningssteg och jämfördes med utgående massflöden. Utifrån den givna datan beräknades även hastigheter och kvoter för olika processer, och med hjälp av en litteraturstudie jämfördes dessa med teoretiskt angivna samband. För att identifiera möjliga optimeringar studerades hur väl kapaciteten för olika processer används, samt hur väl dosering av olika kemikalier och luftning kunde kopplas till erhållen grad av rening. Den genomförda dataanalysen visade på att datan från Ryaverket innehåller avvikelser men att de flesta processers flödesbalanser går ihop. även massbalanserna går överlag ihop, med några undantag. Analysen visade även att överensstämmelse mellan uträknade hastigheter samt kvoter och teoretisk angivna samband kunde påvisas. Analysen visade några möjliga optimeringar av reningsprocessen, som exempelvis att utnyttja kapaciteten ytterligare hos flera processteg, såsom biobäddarna och efternitrifikationen.sv
dc.identifier.coursecodeACEX10sv
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12380/302402
dc.language.isoswesv
dc.setspec.uppsokTechnology
dc.subjectAvloppsreningsverksv
dc.subjectnitrifikationsv
dc.subjectdenitrifikationsv
dc.subjectsedimentationsv
dc.subjectflödesbalanssv
dc.subjectmassbalanssv
dc.subjectCODsv
dc.subjectBODsv
dc.subjectfosforreningsv
dc.titleHållbar avloppsvattenrening: Analys av data från Ryaverket i Göteborgsv
dc.type.degreeExamensarbete på kandidatnivåsv
dc.type.uppsokM2
Ladda ner
Original bundle
Visar 1 - 1 av 1
Hämtar...
Bild (thumbnail)
Namn:
ACEX10-21-83 Hållbar avloppsvattenrening - analys av data från Ryaverket i Göteborg.pdf
Storlek:
27.16 MB
Format:
Adobe Portable Document Format
Beskrivning:
License bundle
Visar 1 - 1 av 1
Hämtar...
Bild (thumbnail)
Namn:
license.txt
Storlek:
1.14 KB
Format:
Item-specific license agreed upon to submission
Beskrivning: