An Investment Strategy Framework for Rental Real Estate An Analysis of Potential Yields and Strategic Options in Western Sweden

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2012
Författare
Unfors, Jakob
Härenstam, Fredrik
Thungren, Johan
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Industriell organisation, administration och ekonomi , Innovation & Entrepreneurship , Industrial organisation, administration and economics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index