Active Learning and Malware Entity Extraction. A survey of active learning methods specifically implemented with a CRF for finding malware names - The hunt for Red October.

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Engineering mathematics and computational science (MPENM), MSc
Publicerad
2016
Författare
Romare, Elin
Bijelovic, Milica
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Matematik , Grundläggande vetenskaper , Mathematics , Basic Sciences
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index