Järnbärarhuset, trähus i Haga

Typ
Program
Publicerad
1982
Författare
Modellbyggare
Westin, Björn
Wolff, Martin
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Modellen visar ett tvåvånings trähus från början av 1800-talet, som var beläget i utkanten av stadens första förstad, Haga. Tomten låg i korsningen av Landsvägsgatan (nr 32), som utgjordes av landsvägen åt söder och den oregelbundet dragna Bergsgatan, som går utmed Skansbergets fot. Ursprungligen bebyggd med ett mindre hus med kålgård utfylldes så småningom (1820) fastigheten med de här visade och av tomten framtvingade oregelbundna husformerna. Namnet Järnbärarhuset kan tyda på att innehavaren varit järnbärare vid den närbelägna järnvågen på Järntorget.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Landsvägsgatan 32, Göteborg
Landsvägsgatan 32, Göteborg, Sweden
Byggnad (typ)
Byggår
Ca 1820
Modelltyp
Skala
1:50
Teknik / material
Index
1982-14
Samling