Klaffbro

Typ
Program
Publicerad
1960
Författare
Modellbyggare
Hallberg, Krister
Lilja, Lars-Erik
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Modellen visar mittspannen i den nästan 250 m långa bron över Vormenälven. Bron, som är konstruerad av civilingenjör C. Piehl på 1850-talet, är grundlagd på pålbockar, ett alternativ till de traditionella stenkistorna. De tar liten plats och blev billigare. Varje pålbock består av fem pålar, sammanbundna av två följare. På de tre mellersta pålarna står ytterligare pålar, stödda av strävor och förstärkningarna vid skarvarna. Dessa bär brobjälkarna. Bockarna stadgas av snedsträvor. De två pålbockarna vid genomfarten består av fler pålar. De rörliga klaffarna höjs och sänks medelst vippar försedda med motvikter.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Piehl, C
Geografisk plats
Vormsund, Norge
Vormsund, Norway.
Byggnad (typ)
Bro
Byggår
1850-talet
Modelltyp
Detalj
Skala
1:50
Teknik / material
Trä
Index
1960-08
Samling