Evaluation and optimisation of Long-Route EGR-concepts for heavy-duty diesel engines

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2013
Författare
Edin, Alexander Ljung
Purkovic, Djordje
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Farkostteknik, Hållbar utveckling, Transport, Vehicle Engineering, Sustainable Development, Transport
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material