Beräkning av ASME-flänsar enligt EN-standard

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2012
Författare
Olausson, Andreas
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Teknisk mekanik, Mekanisk tillverkningsteknik, Materialvetenskap, Applied Mechanics, Mechanical manufacturing engineering, Materials Science
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material