Optimal design av strukturer - Utvärdering av problem och lösningsförslag inom topologioptimering

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Maskinteknik 300 hp (civilingenjör)
Publicerad
2014
Författare
Brantin, Albin
Börjesson, Elias
Ekermo, Jakob
Ekre, Fredrik
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Building Futures , Produktion , Transport , Hållbar utveckling , Teknisk mekanik , Building Futures , Production , Transport , Sustainable Development , Applied Mechanics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index