Panoramic 3D-camera SLAM for natural localization

Typ
Examensarbete för masterexamen
Program
Systems, control and mechatronics (MPSYS), MSc
Publicerad
2021
Författare
Idoffsson, André
Larsson, Stefan
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index