Lagerbyggnad, Tobaksmonopolet, detalj, pelare

Typ
Program
Publicerad
1983
Författare
Modellbyggare
Graning, Karin
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Pelarna i källaren, i det första och i det översta planet har kvadratiskt snitt. Pelarna där emellan är cirkulära. Modellen visar första och andra planets pelare. Pelarnas övre del består av kapitäl och platta, vilka breder ut belastningarna och minskar det utstansande trycket från pelarna i plattan. Av formen fick konstruktionen sitt namn "mushroom". Modellen visar dels det gjutna utförandet, dels armeringen av ett runt kapitäl.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Johansson, Cyrillus
Geografisk plats
Göteborg
Göteborg, Sweden
Byggnad (typ)
Byggår
1928-30
Modelltyp
Skala
1:50
Teknik / material
Index
1983-08
Samling