Förutsättningar för godstransport via sjöfart till Nordby köpcentrum i Svinesund

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Industriell ekonomi 300 hp (civilingenjör)
Publicerad
2017
Författare
Gerdin, Elin
Hamnén, Fredrik
Hagström, Hanna
Edman, Max
Sjövall, Robert
Voljevica, Tarik
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Industriell teknik och ekonomi , Innovation & Entrepreneurship , Industrial engineering and economy
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index