Implementation of motion capture support in smartphones

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2010
Författare
Martinsson, Johannes
Trost, Reimund
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
This thesis investigates the feasibility of developing cross-platform smart phone applications that utilize the Qualisys motion capture system. An Application Programming Interface that implements an in-house communication protocol is created for use on smart phones and other portable devices. Furthermore, two iPhone applications that utilizes the API are implemented - a viewfinder and a goniometer. Denna rapport utreder möjligheterna att utveckla plattformsoberoende applikationer för smarta telefoner som utnyttjar Qualisys system för motion capture. Fokus är dock inriktat på utveckling för iPhone. Ett bibliotek för realtidskommunikation med Qualisys Track Manager beskrivs även. Slutligen presenteras två iPhone-applikationer som använder biblioteket - en sökare och en goniometer.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Datorteknik , Computer Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index