New business opportunity:Customer concept test of a high-tech tool for the construction industry

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2008
Författare
Högström, Martin
Kördel, David
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Industriell organisation, administration och ekonomi , Industrial organisation, administration and economics
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index