Modell för klassificering av ytor för selektiva bärighetsförbättrande åtgärder.

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2007
Författare
Rosengren, Peter
Senohradski, Davor
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index