Elektrisk minimotorcykel

Typ
Examensarbete för kandidatexamen
Bachelor Thesis
Program
Automation och mekatronik 300 hp (civilingenjör)
Publicerad
2015
Författare
Björkman, Simon
El Achkar, Lucia
Johansson, Daniel
Lindholm, Isabella
Sjöstrand, Emma
Svensson, Nils
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Produktion , Innovation och entreprenörskap (nyttiggörande) , Maskinteknik , Production , Innovation & Entrepreneurship , Mechanical Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index