Utvändig utrymning vid brand – Förtydligande av lokala variationer - En studie om brandevakuering i Storgöteborg

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2019
Författare
Holm, Oscar
Karlsson, Jeremias
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Samhällsbyggnadsteknik , Civil Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index