Jakten på det perfekta handbollsskottet - nästa nivå

Typ
Examensarbete på kandidatnivå
Bachelor Thesis
Program
Publicerad
2024
Författare
Arfvidsson Nilsson, Malte
Eriksson, Otto
Karlsson, Elin
Keijser, Jesper
Rönning, Petter
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Sporten handboll växer och Internationella Handbollsförbundet har som målbild att det ska finnas femtio miljoner aktiva ungdomsspelare inom de närmaste åren. Med det tillkommer ett ökat behov av utbildning och att mer ingående studera hur primära rörelsemönster inom sporten lämpligen bör praktiseras. Arbetet ämnar att se över och identifiera kännetecknande särdrag bakom ett hårt hoppskott. Detta gjordes delvis genom en större studie ute i fältet med hjälp av 117 spelare i olika åldrar från Redbergslids IK. Masstudien använder sig av human pose estimation och spelarna blev instruerade att under inspelning utföra tre hoppskott vardera, med respektive utan täck. Med hjälp av Google MediaPipe, en maskininlärningsmodell, gick det sedan att detektera och följa individuella kroppsdelar och spara datan kopplad till dessa. Vidare genomfördes en detaljstudie i mindre skala i anslutning till Chalmers Tekniska högskola för noggrannare undersökning av ingående parametrar. Till denna valdes ett fåtal av spelarna ut. Detaljstudien utfördes genom etablerad 3D-analysteknik från Qualisys, ett företag specialiserat på motion capture--teknologi, med hjälp av 14 av deras kameror och tillhörande mjukvara. På både dam- och herrsidan visar resultaten från studien på stark korrelation mellan antropometirska mått och skatthastighet samt mellan erfarenhet och skotthastighet. Därtill fastslår undersökningen till exempel att det är fördelaktigt att hålla handen högt vid bollsläpp. Dessutom rekommenderas det att utnyttja bålrotation och vikning så mycket som möjligt, med hänsyn till bålstyrkan. Studiens resultat kan förhoppningsvis hjälpa tränare att anpassa sina handbollsträningar för att öka spelarnas skotthastighet vid hoppskott.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
motion capture , human pose estimation , skotthastighet , handboll
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index