Utvärdering av TCP/IP-kommunikation

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2011
Författare
Huynh, Dieu Hon
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Detta projekt är utfört på Chalmers Tekniska Högskola. Syftet med detta arbete var att utvärdera om TCP/IP kommunikation i kombination med realtidsoperativsystem FreeRTOS genom en mikroprocessor ur Microchips PIC18-serie var möjlig. För att ta reda på detta användes en testrigg med en elmotor och tre pneumatiska cylindrar. Det skulle vara möjligt att varvtalsreglera likströmsmotor via en webbsida. De tre pneumatiska cylindrarna skulle styras parallellt där svarstiden inte skulle vara märkbar. Resultatet av projektet var att det gick att fjärrstyra motorn från en webbsida men också att det gick att styra cylindrarna parallellt med en svarstid som inte var märkbar. Dessvärre kunde inte projektets realtidsoperativsystemsdel fullbordats då det fanns kompabilitetsproblem med den valda processorn.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Informations- och kommunikationsteknik , Datorteknik , Information & Communication Technology , Computer Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index