Bark och Warburgspatent

Typ
Program
Publicerad
1985
Författare
Modellbyggare
Hansson, Anders
Blandin, Marie
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
På 1860-talet utvecklade August Bark i Göteborg en konstruktion av dubbelspontade plank. Konstruktionen har använts i ett par landshövdingehus i Annedal, men även i byggen av tillfällig karaktär.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Bark, August
Geografisk plats
Göteborg
Byggnad (typ)
Byggår
1863
Modelltyp
Skala
1:2
Teknik / material
Index
1985-14
Samling