Kunskapsåterföring - barriärer och hur de övervinns

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Publicerad
2021
Författare
Kallkopf, Katrin
Westberg, Hannes
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
I dagens kunskapssamhälle behöver organisationer på ett effektivt sätt kunna ta till vara på sina kunskaper och nya lärdomar. En ineffektiv kunskapshantering kan bli förödande för företaget i den tuffa konkurrensen. Individuella och organisatoriska bariärer kan hindra kunskap från att flöda fritt. Denna rapport syftar till att identifiera och beskriva möjliga barriärer som kan hindra en effektiv kunskapsåterföring samt hur dessa kan övervinnas. Arbetet är byggt på en teoretisk samt en empirisk del, för att på så sätt möjliggöra en jämförelse mellan ett praktiskt fall och teorier funna i litteraturen. En fallstudie har utförts hos konsultföretaget AFRY, på avdelningen T&D, där data samlats in genom en kvantitativ enkät. Tidsbrist, diffust definierade ansvarsområden och krav, samt bristfällig processtruktur ansågs av respondenterna hämma kunskapsåterföringen inom avdelningen. Teorin betonar att gynnsam organisationskultur, en strukturerad kunskapsmarknad samt egenskaper och omgivningar hos kunskapen som enkelt kan tolkas av mottagaren, är alla komponenter som kan leda till att kunskap kan flöda friktionsfritt. Jämförelsen av de teoretiska och empiriska fynden gav resultatet att de mest betydande barriärerna hos T&D berodde på en dysfunktionell kunskapsmarknad och de negativa organisationstyperna: bolt-it-on och silo. Baserat på resultaten rekommenderas därför att förtaget bör utse en eller flera kunskapsmäklare, öka motivationen för kunskapssäljande, samt utveckla en kunskapsgynnande företagskultur.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
kunskapsåterföring , kunskapshantering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index