Plattformsoberoende teknik för webbsidor - Responsiv webbsida för Miljöbron

Typ
Examensarbete på grundnivå
Program
Datateknik 180 hp (högskoleingenjör)
Publicerad
2016
Författare
Arvidsson, Jonas
Fogelberg, David
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Miljöbron är en organisation som erbjuder projekt till studenter i samarbete med företag och på så vis ger studenter arbetslivserfarenhet. Miljöbron upplever att deras nuvarande webbsida är omodern, inte användarvänlig och tråkig att titta på. En ny webbsida har skapats från grunden åt Miljöbron som skall ge en mer modern bild av organisationen samt attrahera studenter och företag till att ta kontakt med organisationen. Webbsidan bygger på CMS:et Wordpress, då ett stort krav på webbsidan är att den ska vara lätthanterlig för personer som saknar programmeringskunskaper. Rapporten går igenom hur en responsiv webbsida utvecklas med hjälp av moderna webbutvecklingsverktyg.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Informations- och kommunikationsteknik , Data- och informationsvetenskap , Information & Communication Technology , Computer and Information Science
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material
Index