Beni-Mguild-tält

Typ
Program
Publicerad
1970
Författare
Modellbyggare
Ahrén, Claes-Göran
Axelsson, Curt
Brock, Elisabeth
Jacobsson, Lena
Reepalu, Ilmar
Ryde, Bengt
Åkesson, Kerstin
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
"Modellen visar ett s k svart tält, vilket används hos många varianter av herdefolk från Nordafrika till Tibet. Det svarta tältet ger skugga för sol och absorberar värme, viket medför en luftrörelse, som ger svalka. Uppvärmning och avkylning av den stora luftvolymen sker långsamt; efter en dag finns värme för den kalla ökennatten och inneluften är sval många timmar in på dagen. Beni-Mguild-stammen har anpassat sitt tält till ett relativt regnrikt klimat genom att göra det högrest och försett med kantfrans, så att vatten leds bort. Vid regn sväller de feta fibrerna och ger ytterligare regnskydd. Tältet är sytt samman av vävda längder av get- och fårull. Duken sträcks över en ås på två pålar av cederträ. Ryggås och pålar hålls på plats av ett brett sträckband, triga, vinkelrätt mot sömmarna. Tältduk och stödstomme utgör tillsammans den bärande konstruktionen. Tältet förnyas succesivt, genom att nya tyglängder sys in från mitten. "
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Atlasbergen, Nordafrika
The Atlas Mountains, North Africa
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
1:8
Teknik / material
Index
1970-04