Korsvikeshus, Adelgade 18

Typ
Program
Publicerad
1994
Författare
Modellbyggare
Svensson, Mia
Gustafsson, Cecilia
Steen, Cecilia
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Chalmers tekniska högskola / Institutionen för arkitektur och samhällsbyggnadsteknik
Chalmers University of Technology / Department of Architecture and Civil Engineering
Sammanfattning
Modellen visar 1/3 av ett korsvirkeshus. Gaveln utgör en brandvägg till intiliggande byggnad, vilket även motsvarande gavel gör. Byggnaden inehåller en bostadsdel på bottenplan och ett lagringsutrymme på övreplanet. Karaktäristiskt är den tjärade korsvirkesstommen med nedre facket bestående av bränt tegel, vilket utgör motstånd mot väta. Övriga fack är cleanade. Taket består av ett tjockt lager halm. Brandväggen/mellanväggen bestör av tegel. De älsta korsvirkeshusen i Danmark är från ca 1500 fram till 1800, då detta byggnadssätt upphörde. Man finner dessa byggnader i omroden med liten tillgång på virke. Ett problem med husen är att väggarna är tunna och blir därför dåligt isolerande.
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Kalundborg, Danmark
Byggnad (typ)
Byggår
1600-50
Modelltyp
Skala
1:20
Teknik / material
Index
1994-08A
Samling