Selection of preprocessing methods for partial least squares regression of acoustic spectrometry data using a genetic algorithm

Typ
Examensarbete för masterexamen
Master Thesis
Program
Publicerad
2011
Författare
Johansson Mauricio, Sebastian
Modellbyggare
Tidskriftstitel
ISSN
Volymtitel
Utgivare
Sammanfattning
Beskrivning
Ämne/nyckelord
Informations- och kommunikationsteknik, Elektroteknik och elektronik, Information & Communication Technology, Electrical Engineering, Electronic Engineering, Information Engineering
Citation
Arkitekt (konstruktör)
Geografisk plats
Byggnad (typ)
Byggår
Modelltyp
Skala
Teknik / material